VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Politika zasebnosti

Zasebnosti obiskovalcev na naši spletni strani posvečamo veliko pozornost in zavedamo se, da so osebni podatki, ki nam jih uporabniki zaupate, občutljive informacije, zato se zavezujemo, da jih bomo varovali pred zlorabo, razkrivanjem, nepooblaščenim dostopom in jih pod nobenih pogojem ne bomo posredovali tretjim osebam.

Ponudnik se obvezuje, da bodo kakršnikoli osebni podatki pridobljeni preko spletne strani zadovoljne-dame.com  v celoti ostali v lasti ponudnika in bodo služili izključno za potrebe izvedbe in dostave naročila, razen če ni uporabnik spletne strani posebej privolil v kakšno  drugačno obliko uporabe posredovanih podatkov. Kadarkoli se lahko hitro in enostavno odjavite od katerekoli naše e-pošte. Z vsemi posredovanimi  osebnimi podatki bomo brezpogojno ravnali v skladu z veljavnim Zakonom o  varstvu osebnih podatkov.

Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za namen, zaradi katerega so bili posredovani.

Za potrebe opravljanja storitev, ki jih nudimo, zbiramo naslednje uporabnikove podatke:

  • ime in priimek

  • naslov za dostavo

  • kontaktno telefonsko številko

  • naslov elektronske pošte

  • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce (npr. vnos morebitnih opomb pri oddaji naročila, vnos sporočila pri oddaji kontaktnega obrazca)

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih uporabnik vnese, ne odgovarjamo. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla.

 

Obveza k varovanju osebnih podatkov

Z vašimi osebnimi podatki upravlja Helena Janota Juhas, prokurist v podjetju Izobraževalni studio za zadovoljne dame.

Upravljavec se zavezuje, da bo vaše osebne podatke uporabljal v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov in z določili, navedenimi na tej strani.

Namen obdelave osebnih podatkov

V okviru uveljavljanja pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti podjetje obdeluje osebne podatke posameznikov za naslednje namene:
• Email naslov in ime (za namene obveščanja, pošiljanja email novic, oglaševanje na Facebooku)
• Telefonsko številko (za namene obveščanja v primeru odpovedi, spremembi urnika, ure dogodkov, delavnic, programov in vadb)
• Domači naslov (za izpolnitev dolžnosti iz naslova kupoprodajne pogodbe – kreiranje in pošiljanje računov)
• Podatki o podjetju (za izpolnitev dolžnosti iz naslova kupoprodajne pogodbe – kreiranje in pošiljanje računov)

 

V primeru, da z našim odzivom, povezanim z zahtevkom za vpogled, popravek, prepoved obdelave ali izbris podatkov niste zadovoljni oziroma menite, da so vam kršene pravice do varstva osebnih podatkov, se lahko pritožite nacionalnemu nadzornemu organu.

Rok hrambe osebnih podatkov

Osebni podatki se hranijo dokler jih podjetje potrebuje za izvajanje in trženje svoje dejavnosti, oziroma do preklica, razen v primeru, ko podjetje zaradi upoštevanja zakonov mora hranit nekatere podatke določen čas (npr. hranjenje računov).

Avtorske pravice

Upravljalec si pridržuje pravico do napak pri izdelavi ali upravljanju s spletno stranjo, v smislu tekstov ali slikovnega materiala.

Vse informacije na spletni strani, teksti, slike, fotografije ipd., so avtorsko delo upravljalca. Uporabnikom spletne strani je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine izključno le v osebne in nekomercialne namene. Posameznik lahko uporablja objavljene vsebine izključno le v enem, osebnem izvodu. Dokumenti in vsebine, objavljeni na tej spletni strani se ne smejo kopirati, prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene. Vsak poseg v avtorsko pravico se šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine in je lahko predmet sprožitve ustreznih pravnih postopkov.

Končno določilo

Uporabnik ob nakupu, prijavi ali registraciji potrjuje, da je v celoti seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja spletne strani zadovoljne-dame.com in da se z njimi strinja. Glede morebitnih sporov se obe strani zavzemata za sporazumno reševanje sporov. Kolikor medsebojnega sporazuma ni moč doseči, je za rešitev spora pristojno sodišče v Kopru.

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak v cenah ter napisanem besedilu.

 

Politika zasebnosti je bila nazadnje spremenjena dne 01.10.2019.

Pravna obvestila

​Studio za zadovoljne dame © 2017

  • w-facebook